پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

پد روزانه بزرگ پنبه ریز 20 عددی

۱۲۳,۰۰۰ ریال

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

پد روزانه کتانی ضد حساسیت تافته 20 عددی

۹۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

نوار بهداشتی ایرلید شب کتانی تافته 7 عددی

۱۵۶,۰۰۰ ریال ۱۴۵,۰۰۰ ریال

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

نوار بهداشتی بالدار بزرگ چشمک 10 عددی

۵۲,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

نوار بهداشتی بالدار بزرگ مای لیدی 10 عددی

۱۲۲,۰۰۰ ریال ۱۱۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

نوار بهداشتی بالدار خیلی بزرگ چشمک ۱۰ عددی

۱۰۶,۰۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

نوار بهداشتی بالدار ضخیم بزرگ مای لیدی 10 عددی

۱۸۹,۰۰۰ ریال ۱۷۰,۰۰۰ ریال