Category Archives: بهداشت خانواده

ویژگی های یک مسواک خوب

مهمترین ویژگی یک مسواک خوب این است که به خوبی بقایای مواد غذایی و باکتری های دهان و دندان را پاک کرده و آسیبی بر جای نگذارد. انواع مختلفی از مسواک و روشهای مسواک زدن وجود دارد که بایستی با مشاوره با دندانپزشک و بر اساس نیاز بیمار ،به او معرفی گردد. ویژگی های یک […]