تخفیف ویژه

دستمال گردگیری و نظافت

دستمال جادویی وایت اند وایت

۷۰۰,۰۰۰ ریال ۶۵۰,۰۰۰ ریال

دستمال گردگیری و نظافت

دستمال چندمنظوره رولی چشمک

۲۷۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

دستمال گردگیری و نظافت

دستمال مرطوب شیشه پانو ۳۶ عددی

۲۳۸,۰۰۰ ریال ۲۲۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۲۳۸,۰۰۰ ریال ۲۳۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۱۹۵,۰۰۰ ریال ۱۸۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

دستمال گردگیری و نظافت

دستمال میکروفایبر مخصوص سطوح ناژه

۱۸۰,۰۰۰ ریال ۱۶۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

دستمال گردگیری و نظافت

دستمال میکروفایبر مخصوص شیشه ناژه

۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱۸۵,۰۰۰ ریال