تخفیف ویژه

جرم گیر سرویس بهداشتی

پودر تمیزکننده کف رخشا 500 گرمی

۵۲,۸۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۱۹۲,۰۰۰ ریال ۱۸۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

جرم گیر سرویس بهداشتی

مایع تمیز کننده من 1000 گرمی

۹۰,۸۰۰ ریال ۸۹,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

جرم گیر سرویس بهداشتی

مایع تمیز کننده من 4 لیتری

۲۹۸,۰۰۰ ریال ۲۸۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۲۰۲,۰۰۰ ریال ۱۹۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۲۰۲,۰۰۰ ریال ۱۹۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

جرم گیر سرویس بهداشتی

مایع جرم گیر صاف ۷۰۰ گرمی

۱۴۱,۳۷۵ ریال ۱۴۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

جرم گیر سرویس بهداشتی

مایع جوهر نمک ۴ لیتری وایتکس

۲۵۵,۰۰۰ ریال ۲۴۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
+
در انبار موجود نمی باشد

جرم گیر سرویس بهداشتی

پودر پاک کننده سطوح رخشا 500 گرمی

۱۲۶,۰۰۰ ریال ۱۲۵,۰۰۰ ریال