تخفیف ویژه

دستمال کاغذی فله ( اقتصادی )

دستمال کاغذی تنو 500 برگی سافت 8 عددی

۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

دستمال کاغذی فله ( اقتصادی )

دستمال کاغذی تنو سافت 500 برگی

۱۲۶,۵۰۰ ریال
تخفیف ویژه

دستمال کاغذی فله ( اقتصادی )

دستمال کاغذی فله بیتا 200 برگی ۱۰ عددی

۶۲۰,۰۰۰ ریال ۴۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

دستمال کاغذی فله ( اقتصادی )

دستمال کاغذی فله بیتا 400 برگی 3 عددی

۴۰۰,۰۰۰ ریال ۳۳۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

دستمال کاغذی فله ( اقتصادی )

دستمال کاغذی فله مرحبا 200 برگی 10 عددی

۵۲۰,۰۰۰ ریال ۴۲۰,۰۰۰ ریال