تخفیف ویژه

دستمال کاغذی فله ( اقتصادی )

دستمال کاغذی فله بیتا 200 برگی ۱۰ عددی

۵۴۰,۰۰۰ ریال ۴۳۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

دستمال کاغذی فله ( اقتصادی )

دستمال کاغذی فله بیتا 400 برگی 3 عددی

۳۵۰,۰۰۰ ریال ۲۸۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

دستمال کاغذی فله ( اقتصادی )

دستمال کاغذی فله مرحبا 200 برگی 10 عددی

۴۷۰,۰۰۰ ریال ۳۳۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
+
در انبار موجود نمی باشد

دستمال کاغذی فله ( اقتصادی )

دستمال کاغذی تنو 500 برگی سافت 8 عددی

۶۹۹,۰۰۰ ریال ۶۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
+
در انبار موجود نمی باشد

دستمال کاغذی فله ( اقتصادی )

دستمال کاغذی تنو سافت 500 برگی

۹۵,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
+
در انبار موجود نمی باشد

دستمال کاغذی فله ( اقتصادی )

دستمال کاغذی فله پنبه ریز 200 برگی 10 عددی

۵۴۰,۰۰۰ ریال ۴۰۰,۰۰۰ ریال