تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

ابر استیل سخت بریتکس

۸۰,۰۰۰ ریال ۷۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

ابر استیل نرم بریتکس

۶۵,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ آنتی باکتریال سخت جهیر

۷۰,۰۰۰ ریال ۶۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ آنتی باکتریال نرم جهیر

۷۰,۰۰۰ ریال ۶۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ برایت با اسفنج بریتکس

۱۱۵,۰۰۰ ریال ۱۱۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ برایت حافظ ناخن بریتکس

۸۵,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ برایت ساده

۷۰,۰۰۰ ریال ۶۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ خورشیدی سان یو

۵۵,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

سیم ظرفشویی ساده بریتکس

۶۰,۰۰۰ ریال ۵۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
+
در انبار موجود نمی باشد

سیم ظرفشویی و اسکاچ

سیم ظرفشویی با اسفنج بریتکس

۵۰,۰۰۰ ریال ۴۵,۰۰۰ ریال