تخفیف ویژه
تخفیف ویژه

تیغ معمولی (سنتی)

تیغ سنتی دورکو 10 عددی

۹۰,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۸۵,۰۰۰ ریال ۷۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

تیغ معمولی (سنتی)

تیغ سنتی لرد ۱۰ عددی

۸۵,۰۰۰ ریال ۷۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
تخفیف ویژه
تخفیف ویژه
تخفیف ویژه
تخفیف ویژه
تخفیف ویژه
۴۹۰,۰۰۰ ریال ۴۱۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۳۵,۰۰۰ ریال
+
در انبار موجود نمی باشد
۲۰,۰۰۰ ریال