تخفیف ویژه
۹۵,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

تیغ معمولی (سنتی)

تیغ سنتی لرد ۱۰ عددی

۹۵,۰۰۰ ریال ۸۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۵۹۰,۰۰۰ ریال ۵۵۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲۴۵,۰۰۰ ریال
+
در انبار موجود نمی باشد
۲۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
+
در انبار موجود نمی باشد

تیغ معمولی (سنتی)

تیغ سنتی دورکو 10 عددی

۹۰,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال