تخفیف ویژه

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

پد روزانه بزرگ پنبه ریز 20 عددی

۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

پد روزانه کتانی ضد حساسیت تافته 20 عددی

۷۲,۰۰۰ ریال ۶۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۱۲۳,۶۰۰ ریال ۱۱۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

نوار بهداشتی ایرلید بالدار نازک بزرگ چشمک 10عددی

۱۰۸,۷۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

نوار بهداشتی ایرلید شب کتانی تافته 7 عددی

۱۲۵,۰۰۰ ریال ۱۱۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

نوار بهداشتی بالدار بزرگ اولترا مولپد 8 عددی

۷۹,۵۰۰ ریال ۷۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

نوار بهداشتی بالدار بزرگ پنبه ریز ۱۰ عددی

۶۶,۵۰۰ ریال ۶۲,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

نوار بهداشتی بالدار بزرگ چشمک 10 عددی

۵۲,۰۰۰ ریال ۴۶,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

نوار بهداشتی بالدار بزرگ کلاسیک مولپد 8 عددی

۵۲,۰۰۰ ریال ۴۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

نوار بهداشتی بالدار بزرگ مای لیدی 10 عددی

۶۵,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۶۰,۰۰۰ ریال ۵۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۸۲,۰۰۰ ریال ۷۷,۰۰۰ ریال