تخفیف ویژه
۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

کرم پیشگیری و درمان سوختگی

کرم زینک اکساید 10% فیروز 50 گرمی

۱۱۰,۰۰۰ ریال

کرم پیشگیری و درمان سوختگی

کرم کالندولا ایروکس ۵۰ گرمی

۲۵۲,۴۰۰ ریال
تخفیف ویژه

کرم پیشگیری و درمان سوختگی

کرم محافظ پای بچه ایروکس 100 گرمی

۳۶۹,۲۰۰ ریال ۳۴۵,۰۰۰ ریال

کرم پیشگیری و درمان سوختگی

کرم محافظ پای کودک کیووی 50 گرمی

۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

کرم پیشگیری و درمان سوختگی

کرم ویتامین بریر 3-2-1 موستلا 50 گرمی

۸۳۰,۰۰۰ ریال