تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ آنتی باکتریال سخت جهیر

۹۰,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ آنتی باکتریال نرم جهیر

۹۰,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال