تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ آنتی باکتریال سخت جهیر

۷۰,۰۰۰ ریال ۶۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ آنتی باکتریال نرم جهیر

۷۰,۰۰۰ ریال ۶۵,۰۰۰ ریال