تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

ابر استیل سخت بریتکس

۹۵,۰۰۰ ریال ۸۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

ابر استیل نرم بریتکس

۷۴,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ برایت حافظ ناخن بریتکس

۸۵,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
+
در انبار موجود نمی باشد

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ برایت با اسفنج بریتکس

۱۱۵,۰۰۰ ریال ۱۱۰,۰۰۰ ریال