تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

ابر استیل سخت بریتکس

۹۵,۰۰۰ ریال ۸۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

سیم ظرفشویی و اسکاچ

اسکاچ آنتی باکتریال سخت جهیر

۹۰,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال