تخفیف ویژه

جرم گیر سرویس بهداشتی

پودر پاک کننده سطوح رخشا 500 گرمی

۱۰۰,۸۰۰ ریال ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

جرم گیر سرویس بهداشتی

پودر تمیزکننده کف رخشا 500 گرمی

۳۲,۵۰۰ ریال ۳۲,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۱۱۷,۶۰۰ ریال ۱۱۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

جرم گیر سرویس بهداشتی

مایع تمیز کننده من 1000 گرمی

۵۵,۸۹۰ ریال ۵۳,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

جرم گیر سرویس بهداشتی

مایع تمیز کننده من 4 لیتری

۱۸۳,۳۷۰ ریال ۱۷۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۱۲۴,۳۵۰ ریال ۱۲۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
۱۲۴,۳۵۰ ریال ۱۲۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

جرم گیر سرویس بهداشتی

مایع جرم گیر صاف ۷۰۰ گرمی

۸۷,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
+
در انبار موجود نمی باشد
۱۸۳,۷۵۰ ریال ۱۷۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
+
در انبار موجود نمی باشد
۱۲۴,۳۵۰ ریال ۱۱۵,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه
+
در انبار موجود نمی باشد
۱۷۳,۲۰۰ ریال ۱۶۰,۰۰۰ ریال