تخفیف ویژه

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

پد روزانه بزرگ پنبه ریز 20 عددی

۹۶,۵۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال
تخفیف ویژه

پد روزانه و نوار بهداشتی بانوان

پد روزانه کتانی ضد حساسیت تافته 20 عددی

۷۲,۰۰۰ ریال ۶۵,۰۰۰ ریال