نوار بهداشتی بالدار خیلی خیلی بزرگ پنبه ریز مشبک 10 عددی

335,000 ریال

نوار بهداشتی بالدار خیلی خیلی بزرگ پنبه ریز مشبک 10 عددی

لایه مشبک جهت ایجاد سطحی همواره خشک

دارای قدرت جذب خیلی زیاد

دارای باله های حفاظت کننده عریض با چسبندگی مناسب جهت فیکس شدن کامل نوار

دارای شیارهای عبور دهنده قوی جهت جلوگیری از نفوذ ترشحات به حاشیه های نوار و نشتی

عدم تغییر شکل نوار در طول مدت استفاده

فاقد ایجاد هرگونه حساسیت پوستی

احساس راحتی و خشکی مداوم

ایجاد شرایط بهداشتی در هنگام استفاده و جلوگیری از بوی بد

ساخت ایران

موجود

نوار بهداشتی بالدار خیلی خیلی بزرگ پنبه ریز مشبک 10 عددی

335,000 ریال