نکات مهم درباره استفاده از پستانک

والدین درباره استفاده از پستانک بایستی به موارد ذیل توجه نمایند. فواید استفاده از پستانک کاهش ابتلا به سندرم مرگ ناگهانی نوزادان یا SIDS ،تا ۵۰ درصد که زمینه ساز مرگ ناگهانی کودکان یک ماه تا یکسال هنگام خواب است.علت این بیماری ناشناس است. استفاده از پستانک ،کمکی است تا کودک بهتر بخوابد . البته بایستی بعد از بخواب رفتن کودک آنرا از دهان خارج کرد تا وابستگی ایجاد نشود. پستانک باعث می شود کودک احساسش را کنترل و تعدیل نماید و در نهایت…

لینک کوتاه: http://ninii.ir/xdkg